உலகில் காணப்படும் பல்வேறு விதமான கீரைகளும் அதன் பயன்களும்

 1. அகத்திக்கீரை- ரத்தத்தை சுத்தமாக்கி பித்தத்தை தெளியவைக்கும்.
 2. காசினிக்கீரை- சிறுநீரகத்தை நன்கு செயல்பட வைக்கும். உடல் வெப்பத்தை தணிக்கும்.
 3. சிறுபசலைக்கீரை- சருமநோய்களைத் தீர்க்கும் பால்வினை நோயை குணமாக்கும்.
 4. பசலைக்கீரை- தசைகளை பலமடையச் செய்யும்.
 5. கொடிபசலைக்கீரை- வெள்ளை விலக்கும் நீர் கடுப்பை நீக்கும்.
 6. மஞ்சள் கரிசலை- கல்லீரலை பலமாக்கும், காமாலையை விலக்கும்.
 7. குப்பைகீரை- பசியைத்தூண்டும்.வீக்கம் வத்தவைக்கும்.
 8. அரைக்கீரை- ஆண்மையை பெருக்கும்.
 9. புளியங்கீரை- சோகையை விலக்கும், கண்நோய் சரியாக்கும்.
 10. பிண்ணாருக்குகீரை- வெட்டையை, நீர்கடுப்பை நீக்கும்.
 11. பரட்டைக்கீரை- பித்தம், கபம் போன்ற நோய்களை விலக்கும்.
 12. பொன்னாங்கன்னி கீரை- உடல் அழகையும், கண்ஒளியையும் அதிகரிக்கும்.
 13. சுக்கா கீரை- ரத்த அழுத்தத்தை சீர்செய்யும், சிரங்கு மூலத்தை போக்கும்.
 14. வெள்ளை கரிசலைக்கீரை- ரத்தசோகையை நீக்கும்.
 15. முருங்கைக்கீரை- நீரிழிவை நீக்கும், கண்கள், உடல் பலம்பெறும்.
 16. வல்லாரை கீரை- மூளைக்கு பலம் தரும்.
 17. முடக்கத்தான்கீரை- கை, கால் முடக்கம் நீக்கும் வாயு விலகும்.
 18. புண்ணக்கீரை- சிரங்கும், சீதளமும் விலக்கும்.
 19. புதினாக்கீரை- ரத்தத்தை சுத்தம் செய்யும், அஜீரணத்தை போக்கும்.
 20. நஞ்சுமுண்டான் கீரை- விஷம் முறிக்கும்.
 21. தும்பைகீரை- அசதி, சோம்பல் நீக்கும்.
 22. கல்யாண முரங்கைகீரை- சளி, இருமலை துளைத்தெரியும்.
 23. முள்ளங்கிகீரை- நீரடைப்பு நீக்கும்.
 24. பருப்புகீரை- பித்தம் விலக்கும், உடல் சூட்டை தணிக்கும்.
 25. புளிச்சகீரை- கல்லீரலை பலமாக்கும், மாலைக்கண் நோயை விலக்கும், ஆண்மை பலம் தரும்.
 26. மணலிக்கீரை- வாதத்தை விலக்கும், கபத்தை கரைக்கும்.
 27. மணத்தக்காளி கீரை- வாய் மற்றும் வயிற்றுப்புண் குணமாக்கும், தேமல் போக்கும்.
 28. முளைக்கீரை- பசியை ஏற்படுத்தும், நரம்பு பலமடையும்.
 29. சக்கரவர்த்தி கீரை- தாது விருத்தியாகும்.
 30. வெந்தயக்கீரை- மலச்சிக்கலை நீக்கும், மண்ணீரல், கல்லீரலை பலமாக்கும். வாத, காச நோய்களை விலக்கும்.
 31. தூதுவலை- ஆண்மை தரும். சருமநோயை விலக்கும். சளித்தொல்லை நீக்கும்.
 32. தவசிக்கீரை- இருமலை போக்கும்.
 33. சாணக்கீரை- காயம் ஆற்றும்.
 34. வெள்ளைக்கீரை- தாய்பாலை பெருக்கும்.
 35. விழுதிக்கீரை- பசியைத்தூண்டும்.
 36. கொடிகாசினிகீரை- பித்தம் தணிக்கும்.
 37. துயிளிக்கீரை- வெள்ளை வெட்டை விலக்கும்.
 38. துத்திக்கீரை- வாய், வயிற்றுப்புண் அகற்றும். வெள்ளை மூலம் விலக்கும்.
 39. காரகொட்டிக்கீரை- மூலநோயை போக்கும். சீதபேதியை நிறுத்தும்.
 40. மூக்கு தட்டைகீரை- சளியை அகற்றும்.
 41. நருதாளிகீரை- ஆண்மையைப் பெருக்கும், வாய்ப்புண் அகற்றும்
 42. அகத்திக்கீரை- ரத்தத்தை சுத்தமாக்கி பித்தத்தை தெளியவைக்கும்.
 43. காசினிக்கீரை- சிறுநீரகத்தை நன்கு செயல்பட வைக்கும். உடல் வெப்பத்தை தணிக்கும்.
 44. சிறுபசலைக்கீரை- சருமநோய்களைத் தீர்க்கும் பால்வினை நோயை குணமாக்கும்.
 45. பசலைக்கீரை- தசைகளை பலமடையச் செய்யும்.
 46. கொடிபசலைக்கீரை- வெள்ளை விலக்கும் நீர் கடுப்பை நீக்கும்.
 47. மஞ்சள் கரிசலை- கல்லீரலை பலமாக்கும், காமாலையை விலக்கும்.
 48. குப்பைகீரை- பசியைத்தூண்டும்.வீக்கம் வத்தவைக்கும்.
 49. அரைக்கீரை- ஆண்மையை பெருக்கும்.
 50. புளியங்கீரை- சோகையை விலக்கும், கண்நோய் சரியாக்கும்.
 51. பிண்ணாருக்குகீரை- வெட்டையை, நீர்கடுப்பை நீக்கும்.
 52. பரட்டைக்கீரை- பித்தம், கபம் போன்ற நோய்களை விலக்கும்.
 53. பொன்னாங்கன்னி கீரை- உடல் அழகையும், கண்ஒளியையும் அதிகரிக்கும்.
 54. சுக்கா கீரை- ரத்த அழுத்தத்தை சீர்செய்யும், சிரங்கு மூலத்தை போக்கும்.
 55. வெள்ளை கரிசலைக்கீரை- ரத்தசோகையை நீக்கும்.
 56. முருங்கைக்கீரை- நீரிழிவை நீக்கும், கண்கள், உடல் பலம்பெறும். வல்லாரை கீரை- மூளைக்கு பலம் தரும்.
 57. முடக்கத்தான்கீரை- கை, கால் முடக்கம் நீக்கும் வாயு விலகும்.
 58. புண்ணக்கீரை- சிரங்கும், சீதளமும் விலக்கும்.
 59. புதினாக்கீரை- ரத்தத்தை சுத்தம் செய்யும், அஜீரணத்தை போக்கும்.
 60. நஞ்சுமுண்டான் கீரை- விஷம் முறிக்கும். தும்பைகீரை- அசதி, சோம்பல் நீக்கும்.
 61. கல்யாண முருங்கைகீரை- சளி, இருமலை துளைத்தெரியும்.
 62. முள்ளங்கிகீரை- நீரடைப்பு நீக்கும்.
 63. பருப்புகீரை- பித்தம் விலக்கும், உடல் சூட்டை தணிக்கும்.
 64. புளிச்சகீரை- கல்லீரலை பலமாக்கும், மாலைக்கண் நோயை விலக்கும், ஆண்மை பலம் தரும்.
 65. மணலிக்கீரை- வாதத்தை விலக்கும், கபத்தை கரைக்கும்.
 66. மணத்தக்காளி கீரை- வாய் மற்றும் வயிற்றுப்புண் குணமாக்கும், தேமல் போக்கும்.
 67. முளைக்கீரை- பசியை ஏற்படுத்தும், நரம்பு பலமடையும்.
 68. சக்கரவர்த்தி கீரை- தாது விருத்தியாகும்.
 69. தூதுவலை- ஆண்மை தரும். சருமநோயை விலக்கும். சளித்தொல்லை நீக்கும்.
 70. தவசிக்கீரை- இருமலை போக்கும்.
 71. சாணக்கீரை- காயம் ஆற்றும்.
 72. வெள்ளைக்கீரை- தாய்பாலை பெருக்கும்.
 73. விழுதிக்கீரை- பசியைத்தூண்டும்.
 74. கொடிகாசினிகீரை- பித்தம் தணிக்கும்.
 75. துயிளிக்கீரை- வெள்ளை வெட்டை விலக்கும்.
 76. துத்திக்கீரை- வாய், வயிற்றுப்புண் அகற்றும். வெள்ளை மூலம் விலக்கும்.
 77. காரகொட்டிக்கீரை- மூலநோயை போக்கும். சீதபேதியை நிறுத்தும்.
 78. மூக்கு தட்டைகீரை- சளியை அகற்றும்.
 79. நருதாளிகீரை- ஆண்மையைப் பெருக்கும், வாய்ப்புண் அகற்றும்...!
 80. இத்தகைய சிறப்புகள் கொண்ட கீரையை நாமும் சாப்பிட்டு நலமுடன் வாழ்வோம்.

Post a Comment

0 Comments